Graduat Educació Secundària 1 (Primer nivell)

Temes de Matemàtiques de GES 1,per als dos grups GES1 Vesprada i GES1 nit.