Preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Tractament de la informació i competència digital

Pràctiques exercicis gramàtica i vocabulari

Matemàtiques Cicles Formatius

Repaso de la literatura en lengua castellana desde sus orígenes hasta la actualidad.