Horaris d'nformacions generals i noves matrícules

Informació i atenció al públic

de dilluns a divendres de 15:00 a 21:30 hores

Noves matrícules

De dilluns a dijous de 18:30 a 19:30 hores

Divendres de 17:00 a 19:00 hores

Horari de lliurament de títols i certificacions

Divendres de 17:00 a 19:00 hores