Preinscripció i matrícula Curs 2015-2016

Preinscripció i matrícula Curs 2015-2016


La Preinscripció es podrà fer presencial en el Centre de FPA de Torrent (Plaça Sant Pasqual, 20) o per internet, des de la web: www.fpatorrent.info

Per fer la preinscripció, cal omplir el full de preinscripció (en format paper o digital).
La preinscripció és obligatòria per poder matricular-se posteriorment.


  Calendari i horaris de Preinscripció:
> Preinscripció per internet: Des del 22 de juny fins el 28 d’agost.


> Preinscripció presencial en el Centre de FPA de Torrent:
* Des del 22 al 30 de juny, de dilluns a divendres,                      de 10:00 a 13:00 h. i de 17:00 a 20:00 h.
* Des de l’1 al 28 de juliol, de dilluns a divendres,                      de 10:00 a 13:00 h.  Matriculació:
La matriculació serà entre els dies 1 i 15 de setembre.

Per assignar les places i l’ordre de matriculació, es realitzarà un sorteig entre les persones preinscrites a cada curs/taller. Si en algun curs o taller no hi ha places suficients, s’assignarà per sorteig número de llista d’espera.

Cada persona preinscrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l’hora de matrícula o el número de llista de espera. També es podrà consultar en el tauler d’anuncis i en la web del Centre de FPA.


     
  Requisits per matricular-se:
- Fer la preinscripció (sols es podran matricular les persones que hagen fet anteriorment la preinscripció).
- Esperar la confirmació de tindre plaça (per sms, al tauler d’anuncis i a la web del centre de FPA) i acudir a la cita prèvia de matriculació.
- Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de material del curs/taller.
- Tornar la documentació de matrícula complimentada al Centre de FPA amb el resguard de pagament de la quota de material.