Puc convalidar asignatures de l'ESO?

Puc convalidar asignatures de l'ESO?

El quadre de convalidacions és el següent:

Àrees aprovades de 4t. curs d'Educació Secundària Obligatòria Mòduls superats de la prova per a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària Mòduls de 2n. nivell del Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes, per a l'obtenció del Títol de Graduat en Educació Secundària
Valencià: Llengua i Literatura Valencià Valencià
Castellano: Lengua y Literatura Castellano Castellano
Llengua estrangera Llengua estrangera Llengua estrangera
Matemàtiques Processos i Instruments matemàtics Processos i Instruments matemàtics
Biologia i Geologia Naturalesa, Ecologia i Salut Naturalesa, Ecologia i Salut
Tecnologia Ciències i Tecnologia Ciències i Tecnologia
Física i Química Ciències i Tecnologia Ciències i Tecnologia
Ciències Socials: Geografia i Història Societats, Territori i Processos Històrico-Culturals Societats, Territori i Processos Hisòrico-Culturals
Optatives   Optatives