Quan de temps tardaré en traure el Graduat en Educació Secundària?

Quan de temps tardaré en traure el Graduat en Educació Secundària?

El temps mínim és un curs. Però depén de cada persona que aquest temps siga superior. Les persones que no tinguen asignatures convalidades normalment hauran de cursar els dos nivells del segon cicle (dos cursos)