Horaris accés a la universitat majors de 25 anys 2015-2016

CURS 2015-2016

 

GRUPS D’ACCÉS UNIVERSITAT MAJORS 25 ANYS/45 ANYS

HORARI

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

16:00/17:00 Geografia

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

16:00/17:00

Dibuix Tècnic

Prof: Angel García

Aula B3

15:30/17:00

Física

Mª Jose Candelas

Aula B3

 

 

 

16:00/17:00

Filosofia

Prof: Ana Alcañiz

Aula B2

 

 

 

 

16/17

Dibuix Tècnic

Prof: Angel García

Aula B3

15:30/17:00 Física

Prof: Mª José Candelas

Aula 3B

 

 

16/17

Història

Prof.: Alicia Gimeno

Aula 3C

15:00/17:00

Biología Prof: Rosella Castellanos

2B

 

16/17 Història

Prof.: Alicia Gimeno

Aula 3C

 

16/17

Dibuix Tècnic

Prof: Angel García

Aula B3

17:00/18:00

Valencià

Prof: Rosa Castellanos

Aula 3C

 

18’00/19’30

Comentari de Text

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

17/18:30

Química

Prof: Mª José Candelas

Aula 3C

 

18’30/19’30 Anglès

Prof: Mario Andreu - Aula 3C

 

18’30/19’30 Francès

Prof: Maite Aparicio

Aula Biblioteca

17/18:30

Comentari de Text

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

18’30/19:30

Filosofía

Prof: Ana Alcañiz Aula Biblioteca

 

18:30/19:30

Filosofia

Prof: Ana Alcañiz

Aula Biblioteca

18:30/20:30

Matemàtiques

Prof: Marisa Fernández

Aula 3C

17/18 Geografia

Prof: Pepe Veiga

Aula 2B

 

17/18:30

Química

Prof: Mª José Candelas

Aula 3C

 

18’30/19’30 Anglès

Prof: Mario Andreu  Aula 3C

 

18’30/19’30 Francès

Prof: Maite Aparicio

Aula Biblioteca

17/19 Valencià

Prof: Rosa Castellanos

Aula 3C

19:00/20:00

Castellà

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

 

 

 

 

19:30/20:30

Castellà

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

19:30/21:30

Matemàtiques

Prof: Marisa Fernández

Aula 3C

 

19:30/20:30

Castellà

Prof: Pepe Veiga

Aula 3C

 

 

Tutor: Pepe Veiga. Dia i hora de tutoria: divendres, de 17 a 18 h.

Nota informativa: Les matèries comuns a tots els accessos són Castellà, Comentari de text, Valencià i Idioma estranger (escollir de l’oferta del centre de FPA entre anglès o francès. També es pot examinar l’alumne d’alemany, italià o portuguès).

La prova d’accés a majors de 45 anys contempla 3 matèries (Castellà, Comentari de text i Valencià) i entrevista personal.

 

Les matèries específiques són, segons les  àrees d’estudi:

Àrea – Opció d’estudis

Matèries específiques

A: Arts i Humanitats

Escollir dues entre: Filosofia, Història, Dibuix Artístic o Tècniques d'Expressió Plàstiques

B: Ciències

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física o Química

C: Ciències de la Salut

Obligatòriament: Biologia. Escollir una entre: Física o Química

D: Ciències Socials i Jurídiques

Escollir dues entre: Geografia, Història o Matemàtiques

E: Enginyeria i Arquitectura

Obligatòriament: Matemàtiques. Escollir una entre: Física o Dibuix Tècnic