Preinscripcions curs 2017-2018

PREINSCRIPCIÓ I  MATRÍCULA  CURS 2017-2018
 
La preinscripció no és la matrícula, però és un tràmit imprescindible si es vol tindre opció a plaça.

Hi haurà un periode de preinscripció del 19 de juny al 4 de setembre a través dels formularis de la pàgina web o de manera presencial en el Centre FPA Torrent: Plaça Sant Pasqual, 20 amb els horaris següents:

Calendari i horaris de preinscripció:

Preinscripcions per internet: Des del 19 de juny fins el 4 de setembre.

Preinscripcions presencial en el Centre d'FPA de Torrent

    19 al 30 de juny, de 10 a 13 i de 17 a 20 hores.
    1 al 28 de juliol, de 10 a 13 hores.
  


Matriculació:

La matriculació serà entre els dies 1 i 16 de setembre. Per a matricular-se s’enviarà sms a cada persona seleccionada, donant-li cita prèvia.

L'assignació de plaça serà automàtica per ordre de preinscripció en els cursos amb places suficients. En els cursos amb més demanda que oferta, l'ordre de matriculació es farà per sorteig entre les persones preinscrites. Si en algun curs o taller no hi ha places suficients s'asignarà per sorteig número de llista d'espera.

Cada persona preisncrita rebrà en el seu telèfon mòbil un sms amb cita prèvia per matricular-se, indicant-li el dia i l'hora de matrícula o el número de llista d'espera. També es podrà consultar en el tauler d'anuncis i en la web del Centre d'FPA.

Per a matricular-se s’enviarà sms a cada persona seleccionada, donant-li cita prèvia.

També es publicarà al tauler d’anuncis del Centre i a la pàgina web.


REQUISITS PER A LA MATRICULACIÓ:

Sols es podran matricular aquelles persones que han fet anteriorment la preinscripció.


1.- Fer la preinscripció (sols es podran matricular les persones que hagen fet anteriorment la preincripció).
2.- Esperar la confirmació de tindre la plaça (per sms, tauler d’anuncis i a la web del centre) i acudir a la cita prèvia de matriculació.
3.- Arreplegar la documentació de matrícula, complimentar-la i fer el pagament de la quota de material del curs/taller.
 

La matrícula no es considerarà realitzada fins a que no es porte tota la documentació.