Finalització del període de preinscripció dels cursos d'internet i tallers ocupacionals i d'oci

Hui finalitza el període de preinscripció dels cursos d'internet i tallers ocupacionals i d'oci. A partir del dia 19 aquelles persones interessades en realitzar algun curs hauran d'apuntar-se en la llista d'espera i en cas que hi haja vacants, se'ls ofertarà les places que queden.

El començament dels cursos d'internet i els tallers ocupacionals i d'oci serà a partir del dia 1 d'octubre.

Podeu apuntar-vos en la llista d'esperar (especifique el codi del curs o cursos que us interessa):

http://www.fpatorrent.info/index.php/llista-d-espera-curs-2014-2015

 

Notes provisionals Proves Lliures GES Juny 2014 Tribunals 17A-17B-17C Torrent

Ja estan disponibles les notes provisionals de les Proves Lliures de Graduat en Educació Secundària dels Tribunals 17A-17B-17C de Torrent.

En la següent URL els examinands podran consultar les qualificacions. Esta consulta estarà operativa des del dilluns 16 de juny fins al 31 de juliol.

https://appweb.edu.gva.es/CiudadanosWeb/core/public/jsp/inicio.jsp

Llistat admesos proves lliures GES juny 2014

Ja estan disponibles en la web de la Conselleria d'Educació els llistat d'admesos i exclosos de les proves lliures de GES de juny de 2014.

Recordeu que a Torrent hi hauran TRES tribunals: 17A, 17B que realitzaran les proves al Centre d'Adults de Torrent.

Plaça Sant Pasqual nº 20

I el tribuna 17C que realitzarà les proves al IES, Veles e Vents, Camí dels Cànters, s/n

Podeu consultar els llistats en aquest enllaç:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638#p_9

PROVES LLIURES GES 2014

PROVES LLIURES GES

 

CONVOCATÒRIA DE JUNY DE 2014

INFORMACIÓ DE LES PROVES
  
-  Instruccions que regulen la matrícula (telemàtica) en la prova per què les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament  el títol de Graduat en Educació Secundària (GES):
 
 
- Inscripció telemàtica, els formularis estan en l´adreça del portall de la Generalitat Valenciana:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

- Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i presentada DURANT EL MES D´ABRIL per a la convocatòria de juny al PROP.
 
     - Pàgina web del Servei d´Ordenació Acadèmica de la Conselleria d´Educació, Cultura i Esport (Secció de Formació de Persones Adultes):
   http://www.cece.gva.es/ocd/areaord/val/fpa.htm

 
        INFORMACIÓ GENERAL

-  Data de les proves: divendres 6 de juny de 2014  


- Ordre de realització de les proves:

9.30 – 11.30 hores         Processos i Instruments Matemàtics; Naturalesa, Ecologia i Salut; Ciència i Tecnologia.
12.00 – 14.00 hores       El món del Treball; Societats, territoris i Processos Històric- Culturals.
16.00 – 19.30 hores       Valencià; Castellà; Llengua estrangera.
 
- Els aspirants es personaran en el centre d´examen vint minuts abans de les hores abans indicades proveïts del DNI o NIE.

- Està prohibit l´entrada i utilització de mòbils durant l´examen. S´anul.larà l´examen d´aquells que incomplisquen aquesta prohibició.
 
- No es poden utilitzar ni calculadores ni diccionaris.

- No es donaran qualificacions per telèfon.


 

CONVOCATÒRIA D´OCTUBRE DE 2014
 
- Inscripció telemàtica, els formularis estan en l´adreça del portall de la Generalitat Valenciana:

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1638 

- Una vegada registrada la inscripció telemàtica, la documentació generada haurà de ser impresa i presentada DURANT LA SEGONA QUINZENA D´AGOST I PRIMERA SETMANA DE SETEMBRE per a la convocatòria d´octubre al PROP.

- Data de les proves: 3 d´octubre de 2014.

Subcategorías